rodovrefys barn osteopati

Oplever du f.eks. at dit barn har smerter i bevægeapparatet, hovedpine, fordøjelsesproblemer, søvnbesvær, sprogproblemer, er særlig sensitiv, har motoriske vanskeligheder, udvikler indlærings- og/eller adfærdsvanskeligheder kan Osteopati være en relevant behandlingsform for dit barn.

Der kan have været oversete ubalancer i dit barn som spæd, som kan komme til udtryk senere i dets opvækst som fysiske og/eller adfærds problematikker. Disse kan f.eks. være forårsaget af barnets stilling i maven og trange forhold under graviditeten eller selve fødslen kan have medvirket til fejlstillinger, skævheder eller nedsat mobilitet i spædbarnet. Andre påvirkninger i opvæksten som fald, traumer eller inaktivitet kan ligeledes også have fysiske konsekvenser.

Primitive reflekser
I visse tilfælde kan børn fortsat have aktive primitive reflekser. Disse reflekser er en del af barnets naturlige udvikling. Deres formål er, at spædbarnet overlever den første tid, modner barnets neurologiske system og hjælper barnet til at bevæge sig, hvilket gør barnet opmærksom på dets krop og omgivelser. Dog bør disse ikke være aktive efter 1-års alderen, da de herefter i større eller mindre grad vil virke hæmmende for barnet. Perioden fra fødsel og frem til barnets 4. leveår er umådelig vigtig ift. nervesystemets modning.

Eksempler på hvad der kan have påvirket dit barn

 • Trange forhold i livmoderen
 • Fødslen hvor babyen bliver komprimeret og roterer
 • Lang fødsel og derfor længere tid med kompression mv.
 • Atypisk fødsel hvor der bruges f.eks. sugekop
 • Kejsersnit.
 • Fald/ traumer
 • Inaktivitet
 • Aktive primitive reflekser efter 1-års alderen

Osteopati er relevant behandling for dit barn ved

 • Smerter i bevægeapparatet
 • Hovedpine
 • Motoriske problemer – både fin og grov motorisk
 • Fordøjelsesproblemer
 • Balance problemer
 • Uro/ hyperaktivitet
 • Koncentrationsbesvær
 • Indlærings- og/eller adfærdsvanskeligheder
 • Sprogproblemer
 • Søvnbesvær
 • Særligt sensitive børn
 • Spændinger før og efter klip af stramt tunge- og/ eller læbebånd

 

TIDSBESTILLING

Læs mere om vores Osteopat
Du kan se vores priser her

 

Formålet ved osteopatisk behandling til børn

Formålet med osteopatisk behandling er at genskabe normal bevægelse i barnets krop for derigennem at skabe balance i bevægeapparatet, nervesystemet og organsystemet. Herigennem ønskes det at skabe de bedst mulige forudsætninger for barnets videre udvikling.

Osteopatisk behandling til børn
Som beskrevet i ovenstående kan der være mange konkrete årsager/ problemstillinger til at vælge osteopatisk behandling til sit barn.

Osteopatisk behandling for børn - Hvad kan du forvente?
Selve forløbet opbygges ens og forløber således:

1. Konsultation

 • Grundig gennemgang af barnets historik
 • Graviditeten, fødslen og hvordan I har oplevet jeres barn fra fødslen og frem til nu
 • Hvad I tror problemstillingen handler om
 • Hvad I forventer af forløbet

Grundig undersøgelse af barnet i det omfang barnet tillader, da det skal være en tryg oplevelse for barnet.

Behandling ud fra fund, hvis der er tid og barnet fortsat har overskud.
Under behandlingen anvendes blide teknikker målrettet problemstillingen til at genoprette balance i barnets krop.

Ud fra fund lægges en behandlingsplan for det videre forløb.

2. konsultation og fremadrettet

 • Der spørges altid ind til hvordan det er gået siden sidst
 • Hvor er vi nu ift. sidst
 • Behandling af problemstilling.

Efter 3. eller 4. konsultation

 • Evalueres forløbet og forventninger afstemmes.

Er der behov for videre behandling, hvordan opleves hverdagen fra start til nu, hvilke fund er der på nuværende tidspunkt.

 

Kontakt os
Hvis du vil have mere at vide om vores behandling, og om hvad vi kan gøre for dig, så skal du endelig kontakte os på telefon: 3641 4319

 

Du bestiller tid, ved at kontakte os på:

Telefon: 3641 4319

Telefonen er åben
Mandag – Torsdag: 08.00 - 11.30 og 12.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 11.30 og 12.00 - 14.00.

– Uden for dette tidspunkt kan der bestilles tid, men du kan opleve, at du møder en telefonsvarer.

Adresse
Rødovre Fysioterapi & Træning 
Rødovrevej 251 
2610 Rødovre

RO sh lille

god adgang

akkrediteret

KONTAKT OS
Rødovre Fysioterapi & Træning
Rødovrevej 251, 2610 Rødovre
Telefon: 3641 4319
info@rodovrefys.dk
ÅBNINGSTID
Mandag-Torsdag:
8.00-18.00
Fredag:
8.00-15.00
TELEFONTID
Mandag-torsdag
8.00-11.30 og 12.00-15.00
Fredag
8.00-11.30 og 12.00-14.00